MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A műszaki ellenőr az a megbízható és profi szakember, aki az Ön megbízásából a kivitelezést folyamatosan ellenőrzi. Ő az a személy, akinél mindig van mérőszalag! Elnevezéséből adódóan a műszaki feladatokat és problémákat felügyeli annak érdekében, hogy a kivitelezés a terveknek megfelelően, műszakilag tökéletesen megvalósuljon.

Szakmai véleményünk és tapasztalatunk az, hogy a műszaki ellenőr tevékenysége - a kötelező eseteken túl - minden építkezés esetében javasolt és indokolt, mivel a megrendelő általában nem tudja olyan hatékonyan és szakszerűen ellenőrizni a kivitelezést, mint amennyire az szükséges lenne. Egy szakmailag felkészült, tapasztalt műszaki ellenőr sok évig tartó, kilátástalan szavatossági huzavonát tud megelőzni. Ajánljuk tehát azoknak, akik már megjárták a hadak útját, és azoknak is, akik messziről szeretnék azt elkerülni.

A műszaki ellenőr feladatai:

A műszaki ellenőr pontos feladatkörét a felek megállapodása határozza meg, melyben a Megrendelő a megbízási szerződésben rögzíti, hogy mit vár el a műszaki ellenőrtől. Az építési műszaki ellenőr feladatköre az alábbiakat foglalja magában:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenőrzése,
 • árazatlan kiírás elkészítése – külön megbízás esetén,
 • árajánlat elkészítése – külön megbízás esetén,
 • az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az engedélyekben és tervdokumentációkban foglaltak betartatása,
 • az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok elvégzésének ellenőrzése, megkövetelése,
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
 • biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
 • a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
 • az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
 • egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
 • a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,
 • a feladatok elvégzésének dokumentálása valamint a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban.

 A műszaki ellenőr kizárólag előkészíti a Megrendelő döntéseit, illetve bizonyos kérdésekben javaslatokat tehet (pl. szakértő bevonására) vagy ha szükséges, javaslatokat köteles tenni. Ellenőrzési jogkörében a műszaki ellenőr vizsgálhatja a pénzügyi elszámolásokat és felméréseket, illetve ő adhatja ki a teljesítésigazolásokat is.

A műszaki ellenőr felelősségének körülírása során ki kell emelnünk, hogy a műszaki ellenőr feladatait a Megrendelő megbízottjaként látja el, de nem terheli ún. objektív eredményfelelősség. Ez azt is jelenti, hogy főszabály szerint a műszaki ellenőr nem felel a kivitelező hibás teljesítéséért.

Vissza