PROJEKTMENEDZSMENT

BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁS - PROJEKTMENEDZSMENT

A beruházás lebonyolító szakember küldetése az, hogy az elképzelt költség és időkereten belül úgy valósuljon meg a tervezett beruházás, hogy az minden megrendelői elvárásnak, vonatkozó szakmai és jogszabályi követelménynek teljes mértékben megfeleljen. Ezzel a szolgáltatásunkkal garantáljuk Önnek, hogy az építkezéssel járó összes feladatot egy kézben tartjuk. A felmerülő problémákat professzionálisan megoldjuk, mindezt megfizethető áron és a legmagasabb szakmai színvonalon biztosítjuk.

A Megrendelő általános megbízottjaként az alábbi feladatokat látja el a beruházás lebonyolító:

 • szerződések megkötése az építtető nevében,
 • a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése,
 • szükség szerint előtanulmányok készíttetése, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez segítség nyújtása,
 • a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (amennyiben üzleti vagy befektetési célból készül az építmény),
 • a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés készítése, elő- és utókalkulációs elemzések készítése,
 • a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése,
 • a tervező, a fővállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr tevékenységének koordinációja,
 • az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása,
 • az árviták rendezése,
 • az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása és átadása a kivitelező részére.

Vállaljuk továbbá Európai Uniós pályázatok teljeskörű lebonyolítását, előkészítését és pályáztatását, illetve a kivitelezés időtartalma alatti projektmenedzsmentet és kapcsolattartást a Közreműködő szervezetekkel.

A projektmenedzser feladatai ez esetben:

 • A projektgazda képviseletében folyamatos kapcsolattartás a projektben részt vevőkkel (tervezők, kivitelezők, FIDIC mérnökszervezet) és a Közreműködő Szervezettel, NFÜ-vel, mint a KEOP Irányító Hatósággal, egyéb hatósággal, szakhatósággal.
 • kapcsolattartás a Városgazdálkodási Osztály Vezetőjével
 • a Projektgazda képviseletében részvétel a projekt koordinációin, tárgyalásain
 • A Projektgazda képviseletében részvétel és eljárás a műszaki átadás átvételeken
 • A Projektgazda képviseletében a projektek előrehaladásának és a Közreműködő Szervezet részére beadandó projekt előrehaladási jelentések ellenőrzése.
 • A kapcsolódó pénzfelhasználási előrejelzések nyomon követese annak érdekében, hogy a kivitelezés a Vállalkozási Szerződéssel összhangban meghatározott határidőn es költségkereteken belül, a pénzügyi ütemtervvel összhangban valósuljon meg;
 • A Projektgazda képviseletében a FIDIC mérnök által ellenőrzött és leigazolt a Vállalkozók által kibocsátott/benyújtott számlak, felmérések, teljesítési dokumentumok ellenjegyzése a Vállalkozási Szerződéssel: teljesítéssel, tényhelyzettel összhangban;
 • Összefoglaló készítése a Kedvezményezett részére, amely magába foglalja a tervezők, kivitelezők es a FIDIC mérnök észrevételeit és javaslatait is. Ezen jelentések a Projektekkel kapcsolatos megrendelői döntések meghozatalához szükséges összes, szakmailag releváns információt tartalmazzák.
 • Szükséges képviselőtestületi, Önkormányzati Bizottsági előterjesztések elkészítése
 • A Projektgazda képviseletében lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés
 • Nyilvánosság biztosításának megszervezése
 • Gondoskodik a kiemelt projektek vonatkozásában a pályázati határidők betartásáról, a pályázatokban vállalt indikátorok teljesítéséről, teljesüléséről, a pályázatok nyilvántartásáról, támogatási szerződések megkötéséről, esetleges módosításáról, kifizetési kérelmek hiánytalan benyújtásáról, záró projekt előrehaladási jelentés hiánytalan benyújtásáról, ütemterv szerinti projekt megvalósulásáról, a partnerekkel illetve, a hivatalon belül a pályázatokkal kapcsolatos operatív egyeztetésekről.
 • Előkészíti a projekt gazdasági és koncepcionális tervét

A projektkoordinátor szerepe az említett pontok összehangolása az azonos időben lefolytatott azonos témájú vagy egy területen zajló EU-s projektek esetén.

Vissza